Cistella  

(buit)

Orgull del nostre poble, Mare i Sol de Valencia

Orgull del nostre poble, Mare i Sol de Valencia

de Juli Moreno. 

Mes detalls


15,95 € IVA inclos

En el centenari de la coronacio de la Mare de Deu dels Desamparats (1923-2023).

El present llibre consta de dos parts ben diferenciades, la primera detalla
el proces que condui a la coronacio ponti fi cia de la Mare de Deu dels Desamparats
en 1923; treball basat en la consulta de documents, de la Cronica
atribuida a Sanchis Sivera, la prensa de l’epoca i abundant bibliografi a relacionada
en la patrona de Valencia, regne i ciutat.
Destaca l’aportacio grafi ca dels actes mes importants d’aquella efemerides;
fotografi es, la majoria, procedents del fondo de l’Archiu Historic Municipal
de Valencia, l’autor de les quals fon el fotograf Vicent Barberá Masip.
Se completa en imagens de portades de revistes o publicacions, cartells,
recordatoris, etc.
La segona part la conforma la corona poeti ca dedicada a la Mare de
Deu dels Desamparats, confeccionada en diferents aportacions que el
Rogle Constanti Llombart solicità a poetes amics, els quals obsequiaren a
l’associacio en inspirats i senti ts poemes que foren originalment publicats
en numeros successius de la revista Rogle.
El conjunt es un testi moni de la commemoracio del centenari de la coronacio,
una efemerides de la que parti cipà una important part de la societat
valenciana que durant un any fon tambe protagonista implicant-se en els
diferents actes, religiosos i culturals, organisats per insti tucions eclesiasti -
ques i civiques.

El present llibre consta de dos parts ben diferenciades, la primera detalla el proces que condui a la coronacio ponti fi cia de la Mare de Deu dels Desamparats en 1923; treball basat en la consulta de documents, de la Cronica atribuida a Sanchis Sivera, la prensa de l’epoca i abundant bibliografi a relacionada en la patrona de Valencia, regne i ciutat.

Destaca l’aportacio grafi ca dels actes mes importants d’aquella efemerides; fotografi es, la majoria, procedents del fondo de l’Archiu Historic Municipal de Valencia, l’autor de les quals fon el fotograf Vicent Barberá Masip.

 Se completa en imagens de portades de revistes o publicacions, cartells, recordatoris, etc. La segona part la conforma la corona poeti ca dedicada a la Mare de Deu dels Desamparats, confeccionada en diferents aportacions que el Rogle Constanti Llombart solicità a poetes amics, els quals obsequiaren a l’associacio en inspirats i senti ts poemes que foren originalment publicats en numeros successius de la revista Rogle.

El conjunt es un testi moni de la commemoracio del centenari de la coronacio, una efemerides de la que parti cipà una important part de la societat valenciana que durant un any fon tambe protagonista implicant-se en els diferents actes, religiosos i culturals, organisats per insti tucions eclesiasti - ques i civiques.

 

  • Tamany 15x21cm
  • Autor Juli Moreno i Moreno
  • Numero de pagines 218 pàgines
  • ISBN 978-84-126514-5-4
  • Idiomes Valencià