Cistella  

(buit)

La lluita per l'identitat valenciana. Notes d'un dissident.

La lluita per l'identitat valenciana. Notes d'un dissident.

Manolo Gimeno. 228 pàgines.

Mes detalls


15,00 € IVA inclos

 

En esta obra es fa evident que la major part dels valencians no valoren adequadament l’importancia que te mantindre l’identitat, qüestio que explicaria, en gran part, la decadent situacio –cultural, economica, politica…– en la que es troba Valencia des de fa tants anys. La vertebracio d’un poble es imprescindible per a que els seus ciutadans
puguen anar tots a una a l’hora de plantejar les justes reivindicacions. Pero, per a conseguir-la, lo primer que s’ha de recuperar es l’identitat, la consciencia colectiva. Mentres aço no siga una realitat, els valencians sempre tindrem les de perdre.
Per a obrir el cami cap a la recuperacio d’eixa consciencia, pot resultar molt interessant coneixer de primera ma una serie de qüestions com el mal que han fet, a una nacionalitat historica com la valenciana, tant el proces de castellanisacio com el de catalanisacio, la politica llingüistica de la AVLl, la maniobra que te com a objectiu fer desapareixer paraules o expressions genuïnes com ‘deport’, ‘fi de semana’, ‘giner’, ‘llavar’, ‘vacacions’…, el paper que han jugat alguns valencians favorint la perdua d’autoestima i potenciant l’autoodi, la nefasta divisio provincial, el pervers canvi de nom de les nostres comarques, la perdua de paraules i expressions nostres que s’haurien de recuperar… Tots estos temes –i alguns mes– son tractats en el llibre de forma directa, en un llenguage clar, facil d’entendre, aportant sempre informacio detallada de les fonts consultades.
Una obra en la qual l’autor es marca com a objectius primordials aclarir dubtes, moure a la refl exio i, per si en aço no n’hi havia prou, despertar consciencies.

En esta obra es fa evident que la major part dels valencians no valoren adequadament l’importancia que te mantindre l’identitat, qüestio que explicaria, en gran part, la decadent situacio –cultural, economica, politica…– en la que es troba Valencia des de fa tants anys. La vertebracio d’un poble es imprescindible per a que els seus ciutadans puguen anar tots a una a l’hora de plantejar les justes reivindicacions. Pero, per a conseguir-la, lo primer que s’ha de recuperar es l’identitat, la consciencia colectiva. Mentres aço no siga una realitat, els valencians sempre tindrem les de perdre.

Per a obrir el cami cap a la recuperacio d’eixa consciencia, pot resultar molt interessant coneixer de primera ma una serie de qüestions com el mal que han fet, a una nacionalitat historica com la valenciana, tant el proces de castellanisacio com el de catalanisacio, la politica llingüistica de la AVLl, la maniobra que te com a objectiu fer desapareixer paraules o expressions genuïnes com ‘deport’, ‘fi de semana’, ‘giner’, ‘llavar’, ‘vacacions’…, el paper que han jugat alguns valencians favorint la perdua d’autoestima i potenciant l’autoodi, la nefasta divisio provincial, el pervers canvi de nom de les nostres comarques, la perdua de paraules i expressions nostres que s’haurien de recuperar… Tots estos temes –i alguns mes– son tractats en el llibre de forma directa, en un llenguage clar, facil d’entendre, aportant sempre informacio detallada de les fonts consultades.

Una obra en la qual l’autor es marca com a objectius primordials aclarir dubtes, moure a la refl exio i, per si en aço no n’hi havia prou, despertar consciencies.

 

  • Tamany 15x21 cm
  • Autor Manuel Gimeno
  • Numero de pagines 228 pàgines
  • ISBN 978-84-126514-2-3
  • Idiomes Valencià